حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ 9 صفر 1443 Thursday, 16 September , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 76 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 11×
پ
پ

میزان رضایت شما از کیفیت نان - جعفری

خیلی ضعیف
31.76%
ضعیف
18.82%
متوسط
18.82%
خیلی خوب
17.65%
خوب
12.94%

میزان رضایت شما از کمیت (مقدار) نان - جعفری

خیلی ضعیف
32.94%
ضعیف
21.18%
متوسط
21.18%
خیلی خوب
14.12%
خوب
10.59%

میزان رضایت شما از اجرای پروتکل های بهداشتی - جعفری

خیلی ضعیف
37.65%
متوسط
22.35%
ضعیف
20.00%
خیلی خوب
14.12%
خوب
5.88%

میزان رضایت شما از رعایت زمان فعالیت و باز و بسته بودن نانوایی - جعفری

خیلی ضعیف
29.41%
ضعیف
20.00%
خیلی خوب
17.65%
متوسط
17.65%
خوب
15.29%

میزان رضایت شما از کیفیت نان - حسن بهمنی

خیلی ضعیف
61.97%
ضعیف
22.54%
متوسط
11.27%
خیلی خوب
4.23%
خوب
0.00%

میزان رضایت شما از کمیت (مقدار) نان - حسن بهمنی

خیلی ضعیف
60.56%
ضعیف
23.94%
متوسط
11.27%
خیلی خوب
4.23%
خوب
0.00%

میزان رضایت شما از اجرای پروتکل های بهداشتی - حسن بهمنی

خیلی ضعیف
60.56%
ضعیف
28.17%
متوسط
7.04%
خیلی خوب
4.23%
خوب
0.00%

میزان رضایت شما از رعایت زمان فعالیت و باز و بسته بودن نانوایی - حسن بهمنی

خیلی ضعیف
59.15%
ضعیف
28.17%
متوسط
8.45%
خیلی خوب
4.23%
خوب
0.00%

میزان رضایت شما از کیفیت نان - جنب آشپزخانه ربانی

متوسط
29.85%
خیلی ضعیف
25.37%
ضعیف
20.90%
خوب
14.93%
خیلی خوب
8.96%

میزان رضایت شما از کمیت (مقدار) نان - جنب آشپزخانه ربانی

متوسط
26.87%
خیلی ضعیف
26.87%
ضعیف
20.90%
خوب
16.42%
خیلی خوب
8.96%

میزان رضایت شما از اجرای پروتکل های بهداشتی - جنب آشپزخانه ربانی

خیلی ضعیف
32.84%
ضعیف
28.36%
متوسط
22.39%
خوب
8.96%
خیلی خوب
7.46%

میزان رضایت شما از رعایت زمان فعالیت و باز و بسته بودن نانوایی - جنب آشپزخانه ربانی

خیلی ضعیف
38.81%
ضعیف
22.39%
متوسط
16.42%
خوب
13.43%
خیلی خوب
8.96%

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.