وبسایت رسمی بندر شیرینو


عضو شورا : محمد بلوچی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت های فعلی :
عضو شورا پنجمین دوره شورای اسلامی شیرینو


 
سوابق شغلی :

عضو و رئيس شوراي سومين دوره شوراي اسلامي

حضور در فضای مجازی

Back to Top

Template Design:Dima Group