وبسایت رسمی بندر شیرینو


نائب رئیس شورا اکبر محمدی خواه

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق

سمت های فعلی :
نائب رئیس شورا پنجمین دوره شورای اسلامی شیرینو


سوابق شغلی :

عضو و رئيس شوراي چهارم دوره شوراي اسلامي

حضور در فضای مجازی

Back to Top

Template Design:Dima Group