وبسایت رسمی بندر شیرینو


رئیس شورا : یوسف بلوچی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت های فعلی :
رئیس شورا پنجمین دوره شورای اسلامی شیرینو


سوابق شغلی :

عضو و رئيس شوراي سومين دوره شوراي اسلامي

رييس شوراي پنجمين دوره شوراي اسلامي

عضو شوراي حل اختلاف

مسوول تعاوني صيادي سال ۹۵ ۹۶

عضو هيئت امناء مسجد و حسينيه

 عضو انجمن اولياء و مربيان

حضور در فضای مجازی

Back to Top

Template Design:Dima Group