وبسایت رسمی بندر شیرینو


رئیس شورا : یوسف بلوچی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت های فعلی :
رئیس شورا پنجمین دوره شورای اسلامی شیرینو


نائب رئیس شورا اکبر محمدی خواه

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق

سمت های فعلی :
نائب رئیس شورا پنجمین دوره شورای اسلامی شیرینو

عضو شورا و منشی : حسین محسنی پور 

تحصیلات : دیپلم

سمت های فعلی :
عضو شورا و منشی شورا پنجمین دوره شورای اسلامی شیرینو


عضو شورا : محمد بلوچی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت های فعلی :
عضو شورا پنجمین دوره شورای اسلامی شیرینو

حضور در فضای مجازی

بازگشت به بالا

Template Design:Dima Group