وبسایت رسمی بندر شیرینو

آزاد سازي و پاک سازي مسيل هاي آبي   مسیر های عبور آب باران

جهت جلوگیری از ایجاد سیل

توسط شورا و دهياري

ارسالي کاربر عزيز: علي اصغربلوچي

 

ادامه مطلب

حضور در فضای مجازی

Back to Top

Template Design:Dima Group