وبسایت رسمی بندر شیرینو

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان کنگان گفت: آمار مربوط به ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان کنگان تا پایان وقت امروز جمعه ۴ فروردین ۱۲۱ نفر بوده است.

 

حمد خاکنژاد معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان کنگان گفت: آمار مربوط به ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان کنگان تا پایان وقت امروز جمعه ۴ فروردین ۱۲۱ نفر بوده است.

 

 

 http://salas.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.jpg

وی با عنوان این مطلب که تا کنون ۵۸  نفر برای عضویت در شورای شهر و ۶۳ نفر برای عضویت در شورای اسلامی روستاهای شهرستان ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد ۳۱ نفر برای عضویت در شورای اسلامی شهر کنگان، ۱۱ نفر شهر بنک، ۱۶ نفر، ۸ نفر روستای برکه چوپان، ۷ نفر روستای تنبک، ۹ نفر روستای شیرینو، ۶ نفر، ۶ قلعه میان، ۶ نفر روستای لاور ده، ۳ نفر روستای لاور گل، ۴ نفر روستای نخل غانم، ۱۴ نفر روستای پرک، ۶ نفر روستای چاه مجنون ثبت نام کرده اند.

تفکیک مرد و زن

معاون سیاسی فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: تعداد ثبت نام کنندگان مرد: ۱۱۱ نفر(شهر ۵۳نفر-روستا۵۸نفر) و تعداد ثبت نام کنندگان زن ۱۰(شهر۵ نفر-روستا ۵ نفر) می باشند.

ترکیب سنی

خاکنژاد ترکیب سنی ثبت نام کنندگان را اینگونه عنوان کرد: زیر ۳۰سال ۱۷نفر، ۳۰تا۳۵سال:۲۵نفر، ۳۶تا۴۰سال:۱۹نفر، ۴۱تا۴۵سال:۲۸نفر، ۴۶تا۵۰سال:۱۷ نفر، ۵۱تا۵۵سال:۹نفر، ۵۶تا۶۰سال:۴نفر، ۶۱تا۶۵سال:۱نفر و ۶۶تا۷۰سال:۱نفر می باشند.

وضعیت تحصیلی ثبت نام کنندگان

وی در خصوص ترکیب تحصیلی ثبت نام کنندگان نیز گفت: تعداد ثبت نام کنندگانی که خواندن و نوشتن می دانند، ۴۰نفر، دیپلم ۱۰نفر، فوق دیپلم ۱۳نفر، لیسانس ۵۳نفر، فوق لیسانس ۴نفر و حوزوی ۱ نفر می باشد.

سابقه عضویت قبلی در شورا

معاون سیاسی فرماندار کنگان اضافه کرد: از میان ثبت نام کنندگان کنونی ۲۴ نفر سابقه عضویت قبلی در شوراهای اسلامی شهر یا روستا را داشته اند.

حضور در فضای مجازی

Back to Top

Template Design:Dima Group